Rejsebetingelser


Billetbetingelser

Billetter er kun gyldige på den valgte rejsedag og det valgte tidspunkt og ikke brugte billetter refunderes ikke.
Billetter betales samtidig med bestillingen. Billetten leveres elektronisk pr. mail. Det er køberens eget ansvar at sørge for, at medbringe billetten i papirform. Uden gyldig billet, kan Køber ikke komme med bussen.


Priser:

Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingstidspunktet, idet der løbende kan forekomme prisændringer.

Ændringer:

Ved afrejsen er ændring af billetten gratis frem til 48 timer inden afrejse, forudsat ændringen foretages hos Besa Bus. Special-/rabatbilletter ændres og refunderes ikke.

Annullering/refusion:

Betalte billetter der annulleres mere end 48 timer inden afrejsetidspunktet refunderes beløbet mod et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro. Hvis passageren afbestiller billetten mindre end 48 timer men mere end 24 timer før afrejse fratækkes 30 % af billettens normale fulde pris. Hvis passageren afbestiller mindre end 24 timer før afrejse kan billetten ikke benyttes eller refunderes. Det samme gælder hvis passageren ikke møder op ved afrejsen. Hvis passageren har købt en tur/retur billet, men ønsker ikke at benytte hjemrejsen, fratrækkes et beløb svarende til enkelt vej samt et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro.

Bagage:

Udover håndbagage må den rejsende medbringe 1 kuffert af max 80x70x20 cm. Al bagage skal tydeligt vise passagerens navn, adresse og destination. Mistet eller stjålet håndbagage erstattes ikke af Besa Trans. Hvis bagage er bortkommet eller beskadiget skal passageren give chaufføren til kende med det samme. Transport af fugle eller andre dyr (hunde, katte m.m.) er ikke tilladt med bussen. Der må ikke medtages let antændelige, eksplosive eller ildelugtende genstande i bussen. Det er heller ikke tilladt at medtage våben.

Bagageansvar:


Det påhviler passageren selv at sørge for at bagagen kommer på rette bus i forbindelse med afrejse samt busskifte. Bortkommet og ødelagt bagage erstattes ikke af Besa Bus. Erstatningskrav skal den rejsende rette til eget forsikringsselskab. Besa bus Turist anbefaler at man som rejsende tegner særskilt bagageforsikring.

Bortkommet bagage:

Al mistet bagage som bliver fundet i Besa Bus busser opbevares i Besa Bus i 4 uger. Ved afhentning opkræves et servicegebyr på DKK/SEK/NOK 100,- eller 15 euro.

Kundens ansvar:

Rejsende skal være ved afgangsstedet 30 minutter inden afrejsetidspunktet som står på billetten. Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passager som er beruset eller under indflydelse af euforiserede stoffer samt iført beskidt tøj mv. som kan være til gene for andre passagerer, eller besmudse bussen. I øvrigt påhviler det passageren at rette sig efter anvisninger fra Besa Bus personale.

Pause:

I forbindelse med pauser og færgeoverfart er det den rejsendes eget ansvar at være tilbage i bussen til den annoncerede tid. Hvis dette ikke sker skal den rejsende selv bekoste videre transport. Der ville under rejsen blive afholdt 30 minutters pause, for hver 4,5 times kørsel.
Som service tilbyder vi adgang til WiFi, men vi tager forbehold for manglende dækning eller tekniske problemer af enhver art. Alle busser er ligeledes udstyret med toiletter.
Under rejsen serveres der desuden også gratis kaffe.

Rygning:

Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen, (chauffør undtaget ) dog er det tilladt hvis bussen har indbygget speciel rygekabine.

Reklamationsret:

For pludselig opstået problemer under rejsen anbefales der, at du enten kontakter chaufførerne eller ringer til os hos besabus.dk, så vi søger for at finde en løsning til problemet.
Eventuelle reklamationer skal ske til:
Besa Bus ApS
Frederikssundsvej 114A
2700 Brønshøj

Busskifte:

Med Besa Bus kan busskifte forekomme. Spørg din salgsperson om yderligere information

Pas/ visum regler:

Det er passagerens ansvar at rejse med gyldigt pas samt eventuelt visum. Tilbageholdes en passager pga. paskontrol eller lign., kan bussen ikke vente da køreplanen skal overholdes. Videre befordring sker for den rejsendes egen regning.

Besa Bus ansvar:

Selskabet påtager sig ikke ansvar for uforudsete trafikforstyrrelser og forsinkelser pga. strejke, katastrofer, vejrlig eller andre hændelser af force majeure karakter. Ved forsinket ankomst yder Besa Bus Turist ikke godtgørelse for viderebefordring, hotelovernatning m.m.
Adresse
Frederikssundsvej 114A
2700 Brønshøj
Telefon
Telefon: 35363224
Mobil: 26704663
Email
Support@Besabus.dk
Info@Besabus.dk